"Haizaldi" gaitariak hasi ziren kontzertua/Los gaiteros "Haizaldi" empezaron el concierto